Lub tsev twg pob txha pawg yuav tsum kuaj xyuas kev sib hais haum

- May 12, 2020-

{{0} Nrho. Cov pawg ntawm qib A tsim cov hauv paus.


{{0} Nrho. Cov pawg pob zeb ntawm lub tsev uas muaj cov qauv zoo nkauj, tsis txaus thauj khoom, lossis lub npoo av mos hauv qab ntawm cov pawg xaus thiab cov qauv tsim qib B.


{{0} Nrho. Txhuam txhuam cov hauv paus.


Kev sib hais ntawm cov pawg pua pawg yuav tsum tsis pub tshaj tus nqi uas pom zoo ntawm kev sib hais haum ntawm lub tsev, thiab yuav tsum ua raws li cov cai ntawm" Txoj Cai rau Kev Tsim Qauv ntawm Lub Tsev Tsim Vaj Tsev" (GB50007-2002).