Deep Well Lub Koob Yees Duab Kev Tshawb Fawb

- Mar 25, 2019-

Deep Well Lub Koob Yees Duab Kev Tshawb Fawb


VideoLog Deep Well Lub Koob Yees Duab yog siv rau qhov kev luj xyuas ntawm kev puas tsuaj tom qab cov khoom tawg nyob rau hauv Xinjiang Oilfield

testing

Nyob rau lub Plaub Hlis 12, 2018, VideoLog tau soj ntsuam thiab soj ntsuam seb puas muaj qhov zoo nyob hauv Xinjiang.


deep gas well logging