Sib Ntaus Ua Ke # Cov Lus Qhia Rau Aganisit COVID-19 Kev Tawm Tsam

- Mar 20, 2020-

Tus tshiab SARS-CoV-2 tus mob coronavirus tau ua rau ntau qhov kev tiv thaiv COVID-19 muaj ntau thiab qhov ua tsis txaus rau cov khoom siv kho mob thiab cov neeg ua haujlwm kho mob tau tshwm sim nyob rau ntau lub tebchaws / thaj chaw. Hauv qhov xwm txheej no, ntawm tus kheej peb tuaj yeem ua li cas los tiv thaiv peb tus kheej thiab peb tsev neeg?

Nov yog qee cov lus qhia ntawm qhov tsis nyob hauv tsev rau koj qhov siv. Txhua cov lus qhia yog tsim raws kab ntawv science uas tau tso cai los ntawm Dingxiang Doctor ntawm DXY.

1 (2)2.1