Nyiaj so koobtsheej Kev Ceeb Toom

- Sep 27, 2019-

National Holiday Day


Nyob Zoo Txog Txhua Tus:

Thov ceebtoom tias peb lub chaw haujlwm yuav raug kaw txij Lub Kaum Hli Tim 10 txog rau thaum Lub Kaum Hli 7 vim yog 2019 xyoo National Day


Peb yuav rov qhib lub sijhawm sijhawm qhib haujlwm ntawm lub Kaum Hlis tim 8


Peb nrhiav koj txoj kev koom tes zoo thiab thov zam txim rau qhov ua tsis raug.


Ua tsaug rau koj

Los ntawm Chongqing Kub Mechanical & Khoom Siv Hluav Taws Xob Co., Ltd pab pawg